Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


"Parasol" wojsk obrony terytorialnej na Mazowszu

Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa oraz przedstawiciele administracji samorządowej na Mazowszu zostaną zapoznani z możliwościami wojsk obrony terytorialnej w zakresie reagowania kryzysowego. Jest to pierwsza edycja projektu pn. "Parasol" w województwie mazowieckim.

2019/06/5mbot-parasol-jpg_5d11dabc93e9c Fot. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Organizatorem warsztatów jest dowództwo wojsk obrony terytorialnej oraz 5 i 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Celem projektu "Parasol" jest wypracowanie optymalnego modelu wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego. Wydarzenie zaplanowano na środę w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Początek o godz. 9.00.

Razem z żołnierzami 5 i 6 MBOT w warsztatach uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów i podległych im służb oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie województwa mazowieckiego.

- Podczas jednodniowych warsztatów odbędzie się prezentacja modułu zadaniowego. Jest to zespół pojazdów, sprzętu i wyposażenia, który może zostać użyty w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Składa się on m.in. z samochodów ciężarowo-terenowych, quadów, cysterny do przewozu wody pitnej, masztu oświetleniowego, pił spalinowych czy agregatów prądotwórczych. W zależności od potrzeb moduł może być uzupełniany o dodatkowy sprzęt, a jego elementy składowe mają zapewnić - informuje Aneta Szczepaniak, rzeczniczka prasowa 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ponadto 5 i 6 MBOT utrzymują w całodobowej gotowości zespoły oceny wsparcia, których głównym zadaniem w przypadku wystąpienia zagrożenia - jest ocena sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i terenową administracją wojskową, oszacowanie w jakie siły i środki ma być wyposażony moduł zadaniowy oraz jaki sprzęt powinien zostać użyty z pozostałych zasobów sił zbrojnych RP.

- Dzięki terytorialnemu charakterowi wojsk obrony terytorialnej, zespół ma za zadanie być jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia i przygotować warunki do jak najszybszego wejścia modułu zadaniowego do akcji. Kolejnym elementem systemu jest zespół wsparcia odbudowy wypełniający niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół wojsk obrony terytorialnej może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach objętych skutkami kryzysu - dodaje Aneta Szczepaniak.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego wojsk obrony terytorialnej stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki wojsk obrony terytorialnej z 5 i 6 MBOT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego.