Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Straż pożarna


Pieniądze dla strażaków i jednostek ratowniczych z WFOŚiGW (zdjęcia, wideo)

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach podpisano umowy ze strażakami z terenów powiatów: ostrowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego oraz pułtuskiego, na wsparcie finansowe oraz zakup sprzętu dla służb ratowniczych i jednostek OSP.

2019/09/podpisanie-umowa-straz-osp-033-jpg_5d808b09749dc

To już kolejne umowy w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych", które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisuje z Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie mazowieckim.

Były to umowy z czterema jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu ostrołęckiego i wyszkowskiego na łączną kwotę dotacji 1 mln 2 tys. 500 zł, jak również 15 umów na zadania realizowane w ramach programu "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" na łączną kwotę ponad 400 tysięcy zł.

- Celem wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. Dzięki wsparciu funduszu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków - informuje WFOŚiGW.

Do WFOŚiGW w Warszawie wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad 7 milionów zł.

- W ramach programu "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków funduszu nie może przekroczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania - informuje WFOŚiGW.

Na realizację programu pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będą z NFOŚiGW (w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi prawie 45 mln zł.

Sprzęt dla: OSP w Lipnikach, Czerwinie, Kadzidle, Sieluniu, Ogonach, Bobinie Wielkim oraz gmin Różan, Ostrów Mazowiecka, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Czerwonka, a także miasta Ostrołęki oraz powiatów ostrowskiego, makowskiego i pułtuskiego. Samochody dla: OSP w Czerwinie, Nowej Wsi, Rząśniku i Lucynowie Dużym.

Podpisania umów dokonano 16 września 2019 r. w Bogutach-Piankach.


Zobacz zdjęcia: Pieniądze dla strażaków i jednostek ratowniczych z WFOŚiGW (zdjęcia, wideo)

1/41
2/41
3/41
4/41
5/41
6/41
7/41
8/41
9/41
10/41
11/41
12/41