Opublikowano . Powiat ostrowski | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Major Barański pożegnał się z Komorowem

W 22 Wojskowym Ośrodku Kartograficznym odbyło się oficjalne pożegnanie oficera odchodzącego do służby w innej jednostce wojskowej. WOK pożegnał majora Rafała Barańskiego, który po dwóch latach służby w Komorowie został wyznaczony na stanowisko służbowe w macierzystej jednostce.

2020/02/major-powrot-wok-jpg_5e43e04d4ac1e Fot. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji ośrodka w obecności kadry i pracowników wojska. Podczas pożegnania majora Rafała Barańskiego odchodzącego do Wojskowego Centrum Geograficznego w Warszawie, odczytano rozkaz personalny wyznaczający żołnierza na kolejne stanowisko służbowe.

Dowódca płk Jan Gliński przedstawił dotychczasowy przebieg kariery zawodowej majora Barańskiego, podziękował odchodzącemu za czas służby w Komorowie oraz wyraził nadzieję, że doświadczenie i zdobyta wiedza specjalistyczna w 22 Wojskowym Ośrodku Kartograficznym zaprocentuje w przyszłości.

Uroczystość pożegnania majora w 22 WOK odbyła się w piątek 7 lutego.