Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 28 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości.

licytacja2_03_08_17

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 07-411 Rzekuń, msc. Rzekuń o łącznej powierzchni 1,1095 ha.

Nieruchomość niezabudowana, podzielona na działki o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalno-usługową i mieszkalno-jednorodzinną. Nieruchomość jest położona w dość bliskim sąsiedztwie granicy miasta Ostrołęki. W sąsiedztwie ww. nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługowa oraz grunty niezabudowane. Dogodny dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość należy do dłużników: Anna Maria Lisowska i Andrzej Waldemar Lisowski. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00037593/2. Suma oszacowania wynosi 693 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  520 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika sądowego: Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (DAWNIEJ Bank Zachodni WBK S.A.), numer konta: 63150015881215800538940000, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń

Kancelaria Komornicza nr 1 w Ostrołęce

Ostrołęka, ul. Kilińskiego 5

tel. (29)  691 71 55,  601 789 602

e-mail: ostroleka.cichon@komornik.pl

www.ostroleka-komornik.pl

 

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.