Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Obwieszczenie o wznowieniu terminu licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Marcin Cichoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.03.2021 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce mającego siedzibę przy ul. Mazowiecka 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonej: 07-405 Troszyn, Kurpie Szlachecki / Grucele, o łącznej powierzchni 9,6921 ha.

licytacja_07_03_17

Nieruchomość w obrębie msc. Grucele stanowi grunty rolne, niezabudowane.
Nieruchomość w obrębie msc. Kurpie Szlacheckie stanowi grunty rolne zabudowane oraz pastwiska trwałe. Część działki jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 85 m2, budynkiem garażowym, konstrukcji murowanej o pow. zabudowy 174 m2 oraz budynkiem stodoły, konstrukcji murowanej o pow. zabudowy 415 m2.

Nieruchomość należy do dłużnika: Jarosław Kurpiewski, Iwona Kurpiewska.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00081691/2.

Suma oszacowania wynosi 453 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 45 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika sądowego:

Santander Bank Polska O. w Ostrołęce (DAWNIEJ Bank Zachodni WBK S.A.)
63 1500 1588 1215 8005 3894 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce
Marcin Cichoń
Kancelaria Komornicza nr I w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 5
tel. (29) 691 71 55, 601 789 602
e-mail: ostroleka.cichon@komornik.pl
www.ostroleka-komornik.pl
Km 727/19

 

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.