dodano: ,


PKW rezygnuje z udziału w komisji. "Zarzuty o fałszerstwach, niepoparte dowodami" (wideo)

Szef PKW Wojciech Hermeliński zrezygnował z udziału w pracach komisji sejmowej zajmującej się zmianami w ordynacji wyborczej. Ma być to reakcja na oskarżenia o nieprawidłowościach przy poprzednich wyborach, które pojawiły się w czasie obrad komisji, a na które nie przedstawiono dotychczas żadnych dowodów.

...

Posłowie przerwali wczoraj pracę nad projektami zmian, obrady zostaną wznowione w poniedziałek.

- W związku z powtarzającymi się podczas posiedzenia komisji nadzwyczajnej zajmującej się zmianami w kodeksie wyborczym zarzutami wobec PKW i KBW o fałszowanie wyborów, zarzutami, które nie są poparte żadnymi dowodami, szef KBW minister Beata Tokaj na mocy decyzji przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego nie będzie na tym etapie uczestniczyła w pracach komisji nadzwyczajnej - wyjaśniła Anna Godzwon, rzeczniczka PKW.

źródło: x-news.pl


Dodaj komentarz