Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Wybory


Zgłoś się na członka komisji wyborczej (wideo)

W piątek 13 września upływa termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jak zostać członkiem komisji i jaką rolę pełni on podczas wyborów, możemy usłyszeć w spocie Państwowej Komisji Wyborczej.

2019/09/komisja-wybory-jpg_5d7a0b63b7da0 Fot. kadr z wideo PKW

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego albo w urzędzie gminy.

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców, w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz ma prawo do głosowania - czyli jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zobacz, jakie obowiązki i prawa przysługują członkom komisji wyborczych.