Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Zdrowie


Sprzęt ratujący życie i środki ochrony trafią do mazowieckich szpitali

Zarząd województwa mazowieckiego uruchomił projekt unijny, dzięki któremu do mazowieckich szpitali trafi m.in. najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie i środki ochrony. Wartość projektu wyniesie aż 150 mln zł. Samorząd zebrał już najpilniejsze potrzeby od mazowieckich placówek. Teraz rozpoczną się zakupy.

2020/03/szpital-lekarz-jpg_5e7c5664c5633

Mazowsze jako pierwszy region w Polsce uruchomiło środki unijne na walkę z koronawirusem. Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. W tym momencie to ponad 60 placówek w województwie. Projekt zakłada również wsparcie dla stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę, że w tej sytuacji konieczna jest ścisła współpraca samorządów ze służbami i władzami centralnymi.

- Oczywiście, za działania kryzysowe odpowiada strona rządowa, ale dociera do nas wiele sygnałów ze szpitali o olbrzymich dodatkowych potrzebach. Szpitale chcą odpowiedzialnie przygotować się do wzrostu liczby pacjentów i trzeba im w tym pomóc - podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Aby doposażać szpitale, w pierwszej kolejności samorząd województwa uruchomił 10,5 mln zł w ramach rezerwy kryzysowej. W ostatnich dniach to właśnie z niej kupowano aparaturę i środki ochrony. Po uruchomieniu projektu unijnego kolejne zakupy będą realizowane już dzięki wsparciu unijnemu.

- Mówienie, że UE nie wspiera krajów członkowskich w tej trudnej sytuacji, to delikatnie mówiąc nieporozumienie. Komisja Europejska dała zielone światło do przekierowania wsparcia unijnego na najpilniejsze potrzeby służby zdrowia. To realne i bardzo duże pieniądze - podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Co będzie mogło być kupowane w ramach projektu samorządu województwa? Wszystko co niezbędne w walce z koronawirusem. Przede wszystkim zakup aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do jej uruchomienia - adaptacja), zakup odczynników, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, leków, szczepionek, testów, stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką oraz inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Obecnie finalizowana jest ostateczna lista potrzeb, nad czym pracuje powołany przez marszałka województwa specjalny zespół. W jego skład weszli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz eksperci - konsultanci wojewódzcy.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, musimy zachowywać się niezwykle elastycznie i kierować sprzęt tam, gdzie będzie on w danej chwili najbardziej potrzebny. Dlatego decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, będzie podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby i w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Dopuszczamy możliwość elastycznego przenoszenia sprzętu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie - dodaje członek zarządu Elżbieta Lanc.

Partnerami projektu mogą być placówki, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości (ostateczna lista partnerów może ulec zmianie) w: Warszawie oraz subregionach: warszawsko-wschodnim, warszawsko-zachodnim, radomskim, ciechanowskim, siedleckim, płockim, żyrardowskim i ostrołęckim.

Placówki w subregionie ostrołęckim to:
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim im. Duńskiego,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego.