Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Zdrowie


Nowe osoby zostały poddane kwarantannie domowej. Zobacz najnowsze dane ostrowskiego sanepidu

W ciągu minionej doby nie zmieniła się liczba osób będących pod nadzorem epidemiologicznym, natomiast dziewięć nowych osób zostało objętych kwarantanną domową. Ostrowski sanepid przedstawił najnowsze dane.

2020/05/koronawirus-covid-19-jpg_5ec6460e39f62

Sytuacja w powiecie ostrowskim wygląda następująco:
- liczba osób hospitalizowanych - 0,
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie w ciągu ostatniej doby - 0,
- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie od 5 lutego br. - 11,
- liczba osób poddanych kwarantannie - 102,
- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 2,
- liczba zgonów w ciągu ostatniej doby/łącznie - 0/0* (*zgon wykazywany we wcześniejszych meldunkach nastąpił na terenie działalności PPIS m. st. Warszawa, w związku z tym będzie raportowany przez w/w inspektora),
- liczba ozdrowieńców w ciągu ostatniej doby/łącznie - 0/9.

Powyższe dane pochodzą z 21 maja na godz. 8.00.

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800-190-590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 (22) 523-88-80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu. Sanepid apeluje o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.