Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Wiadomości z kraju i ze świata


BHP na budowie – prace na wysokościach

Plac budowy musi być solidnie zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, ale i każda osoba, która pracuje w takim miejscu, musi stosować się do wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2021/09/0-jpg_61516ef265ee8

– BHP. To szczególnie istotne, jeśli prowadzone są prace na wysokościach. Jak zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników w takim przypadku?

Szczególnie niebezpieczne prace

Prowadzenie działań na wysokości, np. z wykorzystaniem rusztowań budowlanych czy podnośnika koszowego, rodzi szczególne ryzyko upadku z wysokości, który może zakończyć się tragicznie. Z założenia prace na wysokościach należy zaliczyć do wykonywanych w warunkach szczególnie niebezpiecznych. To one stanowią częstą przyczynę wypadków ciężkich i śmiertelnych wśród pracowników budowlanych. Dlatego tak ważne jest zachowanie przy tym wyjątkowych środków ostrożności.

2021/09/4-jpg_615170036a185

Definicja prac na wysokości zawarta w przepisach BHP wskazuje, że mamy tu do czynienia z działaniami, jakie wykonywane są z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń budowlanych. Do tego celu wykorzystuje się:

  • podnośnik koszowy,
  • drabiny,
  • rusztowania,
  • kominy,
  • konstrukcje budowlane,
  • innego rodzaju podwyższenia.
     

Wszystkie takie elementy powinny pozwalać na wykonywanie zaplanowanych prac na wysokości minimum jednego metra nad poziomem terenu lub podłogi. Nie uznaje się, że pracownik wykonuje prace na wysokości, jeśli robi to w miejscu z każdej strony osłoniętym, ścianami pełnymi albo ścianami z oknami oszklonymi, albo miejsce działania wyposażone jest w inne stałe konstrukcje czy urządzenia chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

By móc wykonywać pracę na wysokości konieczne są uprawnienia wysokościowe, które fachowcy mogą uzyskać po poddaniu się badaniom wysokościowym u lekarzy specjalistów – okulisty, laryngologa i neurologa.

Obowiązkowe zabezpieczenia

Ponieważ prace na wysokości zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych, to w gestii przedsiębiorcy jest zapewnienie zatrudnionym maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, by pracodawca sprawował bezpośredni nadzór nad realizacjami na wysokości wyznaczonych w tym celu osób oraz zapewniał środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Jeśli pracodawca sam nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami budowlanymi, które pozwalają na bezpieczne wynoszenie na odpowiednią wysokość pracowników, mogą zastosować wynajem sprzętu budowlanego. Sprzęt ten powinien być sprawny, w pełni działający i bezpieczny, a także miał wszystkie niezbędne certyfikaty.

2021/09/5-jpg_61516fc2929f9

Prace na wysokościach powinny być wykonywane z wykorzystaniem odpowiednio dobranych do tego celu zabezpieczeń. Jeśli tylko pracownicy realizują czynności na wysokości powyżej metra nad poziomem ziemi lub podłogi, wymagane będzie zainstalowanie balustrad składających się z poręczy ochronnych. Są one umiejscawiane na wysokości co najmniej 1,1 metra oraz krawężników o wysokości co najmniej 0,15 metra. Trzeba zwrócić uwagę czy wynajęty np. podnośnik koszowy spełnia takie wymagania ochronne.

Dodatkowo pracodawca może zastosować środki ochrony indywidualnej zatrudnionych, które będą konieczne w przypadku braku możliwości montażu balustrad. Do środków tych zalicza się hełm ochronny, szelki do pracy na wysokości przyczepione do linki bezpieczeństwa mocowanej do stałych elementów konstrukcyjnych czy też szelki z pasem biodrowym oraz uprząż służąca do pracy na wysokości. Wszystkie one sprowadzają się do tego, by zminimalizować ryzyko upadku z wysokości.

Artykuł sponsorowany


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.